Chwiloweczke

Polityka prywatności

  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na stosownym formularzu.
  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu pomocy przy wyborze oferty pożyczkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
  • Przetwarzane dane , tj. imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych. Złożenie właściwego wniosku może nastapić tylko i wyłącznie poprzez osobistą wizytę w naszym biurze.
  • Administratorem danych jest właściciel i administrator strony Support365.pl,  spólka Support Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul.Kniaziewicza 5a KRS 0000430484 , NIP 8992737505 
  • Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdej chwili ma prawo odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych oraz do ich modyfikacji. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
  • Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w stosownym formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, ma on prawo w każdej chwili odwołać wyrażoną przez siebie zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną do Administratora Danych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz powodem rezygnacji  użytkownika.
  • Serwis nie wykorzystuje plików cookies.  

Polityka Prywatności, 2022 r

Support Sp.z o.o