Chwiloweczke

Regulamin strony

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.support365.pl

Wstęp : Administratorem danych raz właścicielem strony jest spółka Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kniaziewicza 5a ; KRS 0000430484 .

Każdy użytkownik korzystającu ze strony internetowej , przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje tym samym warunki regulaminu.

Strona internetowa zawiera informacje związane z rynkiem finansowym, z nastawieniem na kredyty gotówkowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Administrator jako właściciel strony zastrzega sobie prawo do pełnej weryfikacji, usuwania, zawieszania oraz przerywania dowolnej funkcji oraz właściwości strony bez powiadamiania użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa Polskiego,  niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętą netykietą

Każdy z użytkowników zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich dotyczących materiałów zawartych na stronie.

Wykorzystywanie przez użytkowników materiałów zawartych na stronie do celów komercyjnych, może nastąpić tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od administratora Support365.pl

Jakiekolwiek informacje zawarte na stronie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do umieszczania odnośników, reklam i innych materiałów prowadzących do innych stron i serwisów internetowych.

 

Regulamin, 2022 r. 

Support Sp.z o.o